Weerbaarheidstraining

tekst van de foto

Bij Dojo Ohtsuka worden naast de reguliere karatelessen ook weerbaarheidstrainingen verzorgd.

Wat is weerbaarheid:
Weerbaarheid is je eigen pad bewandelen.
Als je weerbaar bent kun je aangeven wat je wilt maar ook wat je niet wilt.
Je kunt op een rustige, respectvolle manier voor jezelf opkomen en keuzes maken in alledaagse
situaties. Weerbaarheid is het erkennen, herkennen en stellen van grenzen d.m.v. taal, houding,
uitstraling en desnoods door fysieke zelfverdediging.

Weerbaarheid heeft een preventieve werking, het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen
en de kans is groter dat het geweld stopt als je effectief reageert. Ook bij het verwerken van
geweldservaringen kan een weerbaarheidstraining een positieve bijdrage leveren.
Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Hierdoor kun je beter voor jezelf opkomen en zonodig hulp halen.

Wat is een weerbaarheidstraining:
In weerbaarheidstrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen van de cursisten centraal. De
cursiten leren gebruik te maken van fysieke, verbale en mentale technieken om voor zichzelf op te
komen. Deze combinatie heeft het meeste effect in de verdediging tegen grensoverschrijdend gedrag.
Er wordt geoefend met vechtlust in confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties. De
toegepaste methodieken in een weerbaarheidstraining komen uit sociale vaardigheid- en
assertiviteitstrainingen, cursussen agressiebeheersing en vechtsporten. Deze oefeningen en
methodieken vormen een geïntegreerd geheel, met weerbaarheid als uitgangspunt.

Elementen van een weerbaarheidstraining zijn:

  • Ademhaling
  • Praten
  • Stemgebruik
  • Confrontatie- en/of deëscalatietechnieken
  • Houding en Uitstraling
  • Vluchten c.q. weggaan uit de situatie
  • Hulp vragen (en bieden)
  • Fysieke zelfverdediging

 

Wat is het doel van een weerbaarheidstraining:
Het doel van een weerbaarheidtraining is het vergroten van je gevoel van eigenwaarde en
zelfvertrouwen, bewust te worden van jezelf, je omgeving en jouw rol in dit geheel. Weerbaarheid is
een doeltreffend middel om cursisten te wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, machtsmisbruik,
grensoverschrijdend gedrag en mishandeling.
Het kenmerkende van onze training is de combinatie van: verbale- mentale en fysieke oefeningen.
Het doel is cursisten te wapenen tegen pestgedrag, groepsdruk, machtsmisbruik,
grensoverschrijdend gedrag en mishandeling.

De trainingen worden verzorgd door Wietse van den Bosch, erkent docent weerbaarheid BWZ
(= Beroepsvereniging voor docenten Weerbaarheid en Zelfverdediging), Rots & Water trainer en
karateleraar 2e dan KBN/WKF. In het dagelijks leven is Wietse werkzaam als pedagogisch begeleider van
minderjarige jongeren in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar.