Kumite

tekst van de foto

Letterlijk: ontmoeting van handen. Onder kumite wordt een verzameling partneroefeningen verstaan met
verschillende intensiteit en doelstellingen. We onderscheiden:

Kihon kumite:
Fundamentele partneroefeningen. Er wordt gezegd dat men door het beheersen van de tien Kihon kumite-kata van
Ohtsuka sensei onoverwinnelijk wordt. Op het eerste gezicht lijken ze eenvoudig, maar dit is een verkeerde
indruk. In de eerste kihon kumite-kata moet bijvoorbeeld een lichaamsontwijking uitgevoerd worden vertrekkend
vanuit shiko dachi, wat hiervoor een zeer oncomfortabele houding is. Ohtsuka sensei meende dat men de tai sabaki
technieken uit het Wado ryu min of meer kan beheersen rond zijn veertigste jaar, als men van kinds af aan begonnen is.

Sanbon kumite:
Driestaps partneroefeningen. De eerste reactie op de ‘verrassings’aanval is ontwijken naar achteren. Bij de tweede
aanval wordt eveneens achterwaarts ontweken maar is van verrassing geen sprake, de verdediger organiseert zijn situatie
voor de tegenaanval, kiest positie. Bij de derde aanval plaats de verdediger onmiddellijk de tegenaanval.

Ohyo kumite:
kumite applicaties. Deze vormen de overgang tussen kihon kumite en jiyu kumite. Kumite kata: kumite vormen, waaronder
omote en ura no kumite. De termen omote en ura no kumite verwijzen naar de positie die de verdediger inneemt tijdens
de verdediging en de tegenaanval in een kumite-kata.

Jiyu kumite:
‘Vrij’ oefenen. Een oefenvorm waarbij karatetechnieken op een veilige manier vrij worden uitgewisseld tussen de
beoefenaars. respect voor- en veiligheid van de partner staan voorop. Sta een aanvaller toe dichtbij te komen en zich
te geven, en sla vervolgens toe. Hiervoor is een dosis zelfvertrouwen nodig, die alleen verkregen wordt door intensieve
training. Het vermogen om te ontspannen is hierbij cruciaal.

Shiai-kumite:
Wedstrijd kumite. Een veilige, spannende, zeer snelle en dynamische oefenvorm waarbij met name de atletische vermogens
van de beoefenaars getest worden. Als gevolg van de competitie in Karate, worden technieken vereenvoudigd. Dit is erg
jammer, omdat veel van de moeilijker technieken bijzonder effectief zijn en, om beheersing ervan te bereiken, aansporen
tot intensievere training. Het zou volgens Shiomitsu sensei jammer zijn wanneer technieken om de verkeerde redenen uit
het Wado verdwijnen.