Kihon

tekst van de foto

Hier ziet u de meest gebruikte wado-standen afgebeeld als grondpatroon met voet en romprichting, in bovenaanzicht.
De kihonvorm kan het best worden omschreven als het aanleren van de basistechnieken. Hier worden de weringen,
de stoten en trappen geoefend. Deze vorm wordt veel en door alle karateka’s beoefend.De beginners en ook de
vergevorderden, voor zover daarbij karate sprake van kan zijn, zijn altijd zeer intensief met het kihon bezig.

In kihon wordt vaak dezelfde techniek langdurig achter elkaar herhaald. De training vindt plaats zonder trainingspartner,
de technieken worden als het ware “in de lucht” gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om je compleet te concentreren op
het maken van de techniek, omdat je de aandacht niet bij een trainingspartner hoeft te houden.